Gizlilik Politikası

www.teknolojik.net web sitesinin tüm hakları Teknolojik.Net'e aittir. Teknolojik.Net Üye'nin siteyi aşağıdaki Gizlilik Prensipleri'ne veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili makamlarca bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Teknolojik.Net Gizlilik Prensipleri'nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

Teknolojik.Net vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemleri almaktadır. Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Teknolojik.Net tavsiye etmektedir.

Teknolojik.Net işbu Gizlilik Politikası’nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Teknolojik.Net'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.teknolojik.net adlı web sitesinde ("Web Sitesi") yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. Teknolojik.Net yenilenen sözleşmeler konusunda üyeleri uyaramayabilir. Ancak bu durumda Gizlilik Politikası’nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali www.teknolojik.net adlı web sitesine ("Web Sitesi") yüklenecektir. İşbu sebeple Teknolojik.Net güncellenen Gizlilik Politikası hakkında üyelerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Üyelerin yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, bu Gizlilik Politikası’nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini Teknolojik.Net önermektedir. İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi üyeleri tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil bilgileri ifade etmektedir. Teknolojik.Net, kullanıcıların kendisine www.teknolojik.net adlı web sitesi ("Web Sitesi") üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

• Yayınlar göndermek,
• Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
• Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
• Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
• Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,
• Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla,

Üyeler Web Site’sini kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, Teknolojik.Net tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen üyelerin özgür iradeleri ile Teknolojik.Net’e sağlanmaktadır. Üyeler bu kişisel bilgileri Teknolojik.Net’e verip vermemekte serbesttirler. Ancak, üyelere daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu platformda üyelerden talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini Teknolojik.Net önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Üyeler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması üyelerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Teknolojik.Net’in hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi;yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Teknolojik.Net’in bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü üyelere aittir.

Teknolojik.Net üyelerin vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde üyelerin Teknolojik.Net ile info [at] teknolojik.net e-posta adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

Üyeler tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, Teknolojik.Net tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise info [at] teknolojik.net adresine e-posta gönderip listeden çıkmaları gerekmektedir. Teknolojik.Net işbu e-posta aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu e-posta adresinden ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler İletişim sayfasında yer alan İletişim Formu aracılığı ile Teknolojik.Net ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Teknolojik.Net, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Teknolojik.Net, Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir, ancak bu Teknolojik.Net'in işbu siteler ile herhangi bir bağı olduğu anlamına gelmemektedir. Teknolojik.Net, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Teknolojik.Net, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni gösterir.

Teknolojik.Net, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

• Teknolojik.Net; Google Analytics aracı ile yeniden pazarlama yapılabilmesi için siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie ile ilişkilendirme ve Google Analytics’de, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

• İşbu kapsamda, ilgi alanlarını saklamak istemeyen Kullanıcılar reklam tercihlerini düzenleyerek iptal edebilirler. Kullanıcılara ait reklam tercihleri yalnızca, işbu bilgisayardaki kullanıcı tarayıcısına uygulanacaktır. Kullanıcılar, Tarayıcılarının çerezlerini sildiklerinde sıfırlanacaktır. Reklam tercihlerinizi düzenlemek için tıklayın.

• Google Analytics kapsamı dışında kalmak isteyen Kullanıclar için, tarayıcılarına Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi yükleyebilirler.

• Google Analytics aracı ile yeniden pazarlama yapılabilmesi için siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışları tarayıcıda bulunan bir cookie ile ilişkilendirilir. Google Analytics’te tanımlanan yeniden pazarlama listeleri otomatik olarak Google AdWords'e gönderilir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.

• Reklamverenin reklam içeriği, Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik olarak gösterilir.

• Kullanıcıların web sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Teknolojik.Net ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler (örneğin, Google Analytics çerezi) ve üçüncü taraf çerezler (örneğin, DoubleClick çerezi), Google Analytics tarafında yeniden pazarlama listeleri oluşturulur. Buna göre kullanıcının ziyaret metrikleri ve ilgi alanları dikkate alınarak web sitesinde ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.

Teknolojik.Net, tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Teknolojik.Net ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Teknolojik.Net